Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies

Voor jouw en onze veiligheid bevinden zich hieronder de huisregels die in WestCord Fashion Hotel Amsterdam gelden. Iedereen is verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van een huisregel kan onmiddellijk leiden tot ontzegging van de toegang tot het hotel en melding bij de politie.

Brandveiligheid
In iedere kamer hangt aan de deur een vluchtplan. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand! Waarschuw de receptie onmiddellijk door middel van de 9 in te toetsen op het telefoontoestel in de kamer. Probeer indien mogelijk zelf de brand te blussen met behulp van de brandslang die in de hotelgang hangt. Gebruik bij brand nooit de liften!

Camera’s
Voor de veiligheid hangen op diverse plaatsen in het hotel camera’s. Iedere bezoeker van het hotel stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

Eigendommen
Het is verboden eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadiging van onze eigendommen ben je aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. De borg of creditcard gegevens kunnen worden gebruikt voor het verhalen van de schade.

Nooduitgangen
Maak bij brand gebruik van de nooduitgangen. Deze zijn permanent verlicht en worden duidelijk aangegeven. Op iedere etage bevinden zich nooduitgangen, vluchtschema’s en noodtrappen.

Verbandtrommel
Bij de receptie is een verbandtrommel aanwezig. Ook is ons receptie personeel getraind in het verlenen van eerste hulp.

Verdovende middelen
Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of in het bezit zijn van verdovende middelen is ten strengste verboden, zowel op de kamer als in de openbare ruimtes, bar en restaurant. Indien dit ontdekt wordt, is directe uitzetting uit het hotel geoorloofd.