WestCord Hotels

Algemene verkoopvoorwaarden

Op onze overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.1 2

Uniforme Voorwaarden Horeca (PDF)

 

1   Tenzij het geboekte tarief afwijkende voorwaarden heeft (deze staan dan bij het tarief vermeld).
2   Met uitzondering van overeenkomsten met het ss Rotterdam, hier gelden de Algemene Verkoopvoorwaarden WestCord Hotels (AVW): Algemene Verkoopvoorwaarden WestCord Hotels (PDF)

Voor de specifieke voorwaarden van een gemaakte hotel- of groepsreservering verwijzen wij tevens naar de door ons verstuurde bevestiging.

WestCord Hotel Delft zal op verzoek van de Gemeente Delft en het Koninklijk Huis een rol spelen in het geval van het overlijden en het bijzetten van een lid van de Koninklijke familie in de Koninklijke grafkelders in de Nieuwe Kerk in Delft. In dit uitzonderlijke geval behouden wij ons het recht voor om voor uw reservering een andere gelijkwaardige of betere locatie te zoeken binnen een straal van 25km van Delft. De eventuele meerkosten van de andere locatie zijn voor rekening van WestCord Hotels.