Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies

Nooduitgang

De nooduitgangen zijn permanent verlicht en worden duidelijk aangegeven. Op iedere etage bevinden zich nooduitgangen en vluchtschema’s. In geval van calamiteiten, blijf vooral rustig en waarschuw onmiddellijk de receptie door te bellen met knopje 9.

Evacuatie

In geval van nood is het mogelijk dat het hotel geëvacueerd moet worden. Volg tijdens een evacuatie altijd de instructies van het personeel op.

Brand

Neem bij constatering van brand altijd contact op met de receptie (toets 9). Probeer, indien mogelijk, zelf de brand te blussen met behulp van de blusdeken die in elk appartement aanwezig is. Of blus de brand met behulp van de brandslang die in de hotelgang hangt. EIGEN VEILIGHEID EERST!

AED

Bij de receptie is er een AED (Automatische Externe Defibrillator) aanwezig. Bij noodgevallen kan deze worden gebruikt door de aanwezige bedrijfshulpverlener.