Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies

Voor iedereens veiligheid en orde vind je in onderstaand reglement de huisregels die in WestCord Art Hotel Amsterdam gelden. Je bent verplicht deze regels na te leven. Overtreding van enige huisregel kan leiden tot onmiddellijk ontzegging van de toegang en melding bij de politie.

Brandveiligheid
In iedere kamer hangt aan de deur een vluchtplan. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand! Waarschuw de receptie onmiddellijk door middel van de ‘9’ op het toestel in de kamer in te toetsen. Probeer indien mogelijk zelf de brand te blussen met behulp van de brandslang die in de hotelgang hangt. Gebruik bij brand nooit de liften!

Camera’s
Op diverse plaatsen in het hotel hangen camera’s. Deze camera’s hang hier voor de veiligheid. Iedere bezoeker van het hotel stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

Eigendommen
Het is verboden eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadiging van onze eigendommen ben je aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. Borg of je creditcard gegevens kunnen hiervoor achteraf gebruikt worden indien je dit niet zelf aangeeft.

Evacuatie
In geval van nood bestaat de mogelijkheid dat het hotel geëvacueerd moet worden. Volg tijdens een evacutatie altijd de instructies van het personeel.

Nooduitgangen
Maak bij brand gebruik van de nooduitgangen. Deze zijn permanent verlicht en worden duidelijk aangegeven. Op iedere etage bevinden zich nooduitgangen, vluchtschema’s en noodtrappen.

Voor alle overige vragen of zaken kun je bij de receptie terecht. Ons receptieteam staat 24/7 voor je klaar. Telefonisch is de receptie te bereiken op nummer ‘9’.