Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies

Volg in geval van calamiteiten altijd de aanwijzingen op van het personeel.

In het geval van brand kan dit gemeld worden bij de receptie door 9 te bellen of een rood kastje in de gang in te drukken. Bij brand en/of evacuatie zullen de liften geblokkeerd worden. In elke kamer hangt een vluchtplan op de achterkant van de deur. Nooduitgangen zijn permanent verlicht en duidelijk aangegeven.

Het hotel is, op verschillende plaatsen, uitgerust met camera’s die over de veiligheid en eigendommen van de gasten en het hotel waken. Deze opnames kunnen verstrekt worden aan derden in het geval van calamiteiten.

Het hotel beschikt over eerste hulp koffers en personeel die getraind is op het verlenen van eerste hulp.