Veiligheidsinstructies

Veiligheid

Bij het ontdekken van brand, handel als volgt:

  1. Blijf kalm;
  2. Meld brand direct bij de receptie;
  3. Blijf laag bij de grond in geval van sterke rookontwikkeling;
  4. Gebruik in geen geval de lift;
  5. Verlaat bij brandalarm zo snel mogelijk via de (nood)uitgang het pand, zoals aangegeven op de plattegrond op de kamer;
  6. Verzamel bij het verzamelpunt op de parkeerplaats voor het hotel.