Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies

Brandveiligheid
In iedere kamer hangt op de deur een vluchtplan. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand! Waarschuw de receptie onmiddellijk door de 9 in te toetsen op het telefoontoestel in je kamer. Je kunt gebruik maken van de brandslangen die in de gang aanwezig zijn.

Liften treden buiten werking bij een brandmelding: maak gebruik van de trappenhuizen aan weerszijden van de gang!

Camera’s
Op diverse plaatsen in het hotel hangen camera’s. Deze waken over jouw en onze veiligheid. Iedere bezoeker van het hotel stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

Eigendommen
Het is verboden eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadiging van onze eigendommen ben je aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. Je creditcardgegevens kunnen hiervoor achteraf gebruikt worden indien dit niet zelf aangegeven wordt.

Nooduitgangen
Bij brand dien je gebruik te maken van de nooduitgangen. Deze zijn permanent verlicht en worden duidelijk aangegeven. Op iedere etage bevinden zich nooduitgangen, vluchtschema’s en noodtrappen.

Verbandtrommel
Bij de receptie is een verbandtrommel aanwezig. Ook is ons receptie personeel getraind in het verlenen van eerste hulp.

Verdovende middelen
Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of in het bezit zijn van verdovende middelen is ten strengste verboden, zowel op de kamer als in de openbare ruimtes. Indien dit geconstateerd wordt, is directe uitzetting uit het hotel geoorloofd.